Käännä tabletti vaakatasoon!
 

Oletko kiinnostunut opiskelemaan lukio-opinnot englanniksi? IB-tutkinto (International Baccalaureate) on vaativa kansainvälinen koulutus­ohjelma, jonka suorittaminen vastaa suomalaista ylioppilas­tutkintoa.

Englanninkieliset IB-opinnot antavat hyvät valmiudet jatkaa opintoja ulkomaisissa korkeakouluissa tai Suomessa. IB-tutkinnon voi suorittaa Etelä-Tapiolan lukiossa ja Mattlidens Gymnasiumissa.

 

Facebook on esimerkki sosiaalisesta informaatio­mediasta, jollaisen kehit­täminen vaatii erityis­osaamista. Opiskelemalla Espoon nyky­aikaisissa lukioissa saatat oppia taitoja, jotka hallitsemalla saatat seistä uuden digi­taalisen vallan­kumouksen porteilla.

Kuninkaantien lukio on informaatio­teknologia- ja media­painotteinen lukio, jossa näitä aloja hyödynnetään monipuolisesti myös osana muita kursseja.

 

Lukio-opinnot antavat hyvän yleis­sivistyksen ja laajan näkökulman yhteiskuntaan, mutta joskus näihin asioihin kannattaa myös erikoistua.

Etelä-Tapiolan lukio on akateemisesti suuntautunut tasokas yleislukio, jossa voit keskittyä halutessasi talous- ja

yhteiskunta­tieteellisiin opintoihin sekä yrittäjyys­opintoihin. Opinnoista saat erinomaiset valmiudet jatko-opintoihin humanistisille, luonnon­tieteellisille ja teknisille aloille.

 

Kiinnostavatko opiskelu ja urheilu yhtä paljon? Espoon yhteislyseon lukion jalkapallolinjalla voit yhdistää lukio-opiskelun ja jopa huipulle tähtäävän jalkapalloharrastuksen.

Haukilahden lukion urheilulinjalla painotetaan golfia, jalkapalloa, jääkiekkoa ja voimistelua. Leppävaaran urheilulinjalla keskitytään erityisesti jalkapalloon, salibandyyn ja uintiin.

 

Kielitaito avaa ovia! Lähes kaikissa Espoon lukioissa voit opiskella englantia, ruotsia, saksaa, ranskaa ja espanjaa ja jokaisessa lukioissa voi osallistua kansainväliseen toimintaan.

Espoonlahden kielipainotteisessa lukiossa vaihtoehtoja on tavallista enemmän ja siksi se on kielten oppimisesta kiinnostuneelle oiva valinta.

 

Matikkaa ja luonnontieteitä taitamalla voit päästä tulevaisuudessa suunnit­telemaan vaikka avaruus­teknologiaa tai puhtaampia energian­lähteitä.

Olarin lukion opiskelijat opiskelevat vähintään 30 kurssia  matemaattis-luonnontieteellisiä aineita. Erityislukiosta saat hyvät valmiudet jatkaa opintoja yliopistossa.

 

Oletko kitara­virtuoosi tai maalaatko kuin Picasso? Tapiolan musiikki­lukiossa yhdistät lukio-opiskelun moni­muotoisiin musiikki­opintoihin. Viherlaakson taidelinja antaa puolestaan mahdollisuudet kattavaan taiteiden opiskeluun: kuva­taiteeseen, ilmaisu­taitoon, musiikkiin.

Kaitaan kuvataide­linja valmistaa taidealoille, ja kuvataide­opetuksessa on vuosittain jopa 20 erilaista kuvataide­kurssia. Pohjois-Tapiolan lukion ilmaisu­taidon ja media­kasvatuksen linja tarjoaa hyvät edellytykset ilmaisu- ja viestintä­taitojen kehittämiseen.

 • Etelä-tapiolan lukio

  Talous- ja yhteiskuntatieteellinen painotus
  IB-linja

  Etelä-Tapiolan lukiossa odottaa mukava, aktiivinen ja opiskelusta innostunut yhteisö. Lukio tunnetaan kansainvälisestä toiminnastaan ja yliopistoon suuntaavasta opetuksesta. Etelä-Tapiolan lukion ylioppilaskirjoitustulokset ovat maan huippua.

  Opintoja voi halutessaan painottaa talous- ja yhteiskuntatieteisiin useiden kurssien avulla. Yrittäjyysopinnot, aktiivisen kansalaisen opinnot ja kansainväliset projektit ovat osa opintotarjontaa.

  Etelä-Tapiolan lukiossa toimii IB-lukio. International Baccalaureate (IB) on englanninkielinen haastava koulutusohjelma, jonka päätteeksi suoritetaan IB-tutkinto. IB-linjalle haetaan valintakokeella, jossa puolet hakupisteistä tulee valintakokeesta ja puolet päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvosta.

 • Mattlidens gymnasium

  IB-linja

  Mattlidens gymnasium on Espoon ainoa ruotsinkielinen lukio, jossa toimii lisäksi IB-lukio.

  International Baccalaureate (IB) on englanninkielinen haastava koulutusohjelma, jonka päätteeksi suoritetaan IB-tutkinto. IB-linjalle haetaan valintakokeella, jossa puolet hakupisteistä tulee valintakokeesta ja puolet päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvosta.

 • Kuninkaantien lukio

  It– ja mediapainotus

  Kuninkaantien lukio on Espoon keskuksessa toimiva informaatioteknologiaan ja mediaan painottuva oppilaitos. Uudenaikaiset opetus- ja liikuntatilat, laitteistot, ohjelmistot ja ennen kaikkea myönteinen ilmapiiri mahdollistavat antoisan opiskelukokemuksen.

  Lukion it- ja mediapainotukset näkyvät monipuolisesti, sillä niitä hyödynnetään myös monissa muissa kursseissa.

 • Etelä-Tapiolan lukio

  Talous- ja yhteiskuntatieteellinen painotus
  IB-linja

  Etelä-Tapiolan lukiossa odottaa mukava, aktiivinen ja opiskelusta innostunut yhteisö. Lukio tunnetaan kansainvälisestä toiminnastaan ja yliopistoon suuntaavasta opetuksesta. Etelä-Tapiolan lukion ylioppilaskirjoitustulokset ovat maan huippua.

  Opintoja voi halutessaan painottaa talous- ja yhteiskuntatieteisiin useiden kurssien avulla. Yrittäjyysopinnot, aktiivisen kansalaisen opinnot ja kansainväliset projektit ovat osa opintotarjontaa.

  Etelä-Tapiolan lukiossa toimii IB-lukio. International Baccalaureate (IB) on englanninkielinen haastava koulutusohjelma, jonka päätteeksi suoritetaan IB-tutkinto. IB-linjalle haetaan valintakokeella, jossa puolet hakupisteistä tulee valintakokeesta ja puolet päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvosta.

 • Espoon yhteislyseon lukio

  Jalkapallolinja

  Espoon yhteislyseon lukio sijaitsee Kauklahdessa ja painopisteinä siellä ovat henkilökohtainen ja kannustava ohjaus.

  Lukion jalkapallolinjalla voit yhdistää lukio-opiskelun ammattiin tähtäävään jalkapalloharrastukseen. Jalkapallolinjan valintakriteerinä on lukuaineiden keskiarvo, johon on lisätty liikuntanumero painokertoimella 4 sekä jalkapallon lajipisteet.

 • Haukilahden lukio

  Urheilulinja

  Haukilahden lukiossa on mukava ja välittävä ilmapiiri. Opinnot ja opinto-ohjaus keskittyvät yksilöön ja kurssitarjonta on monipuolinen. Tutor- ja oppilaskunnan toiminta on myös aktiivista.

  Urheilulinja on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat asettaneet korkeat tavoitteet taitojensa kehittämiselle sekä opintomenestykselle. Painotettuja lajeja ovat golf, jalkapallo, jääkiekko ja voimistelu. Valintaan vaikuttaa peruskoulun lukuaineiden ja liikunnan arvosanan yhteinen keskiarvo, lajiliittopisteet ja oppilaitospisteet.

 • Leppävaaran lukio

  Urheilulinja
  Liikuntapainotus

  Leppävaaran lukiossa opiskelet avoimessa ja kannustavassa ilmapiirissä. Uusi teknologia ja kansainväliset projektit avaavat ikkunoita tulevaisuuteen.

  Lukiossa toimii myös urheilulinja, missä opiskelu ja urheiluvalmennus yhdistyvät ongelmitta. Urheilulinjalla painotettuja lajeja ovat jalkapallo, salibandy ja uinti. Muiden lajien urheilijat harjoittelevat yksilöllisen valmennuksen ryhmässä. Urheilulinjalle valintaan vaikuttavat lukuaineiden keskiarvo, liikunnan arvosana ja seurojen sekä lajiliittojen lausunnot.

 • Espoonlahden lukio

  Kielipainotus

  Espoonlahden lukio on kielipainotteinen oppilaitos, jonka vankat perinteet ja vahva ammattitaito näkyvät kaikessa sen toiminnassa.

  Opetettavia kieliä on tavallista enemmän ja kattavan kurssivalikoiman vuoksi opiskelu on monipuolista ja paikoitellen vaativaakin. Espoonlahden lukiossa on paljon kansainvälistä toimintaa ja siellä kiinnitetään huomiota kulttuurien kohtaamiseen.

 • Olarin lukio

  Olarin matematiikka- ja luonnontiedelukio

  Olarin lukion ryhmähenki ja laadukas sekä monipuolinen opetus innostavat opiskelemaan.

  Yleislukion rinnalla Olarissa toimii matematiikka- ja luonnontiedelukio. Pääaineita (biologia, fysiikka, kemia, matematiikka) opiskellaan ryhmissä, jotka pysyvät koko lukioajan samoina. Opiskelijat valitaan peruskoulun päättötodistuksen ja pääsykokeen perusteella.

 • Tapiolan lukio

  Tapiolan Musiikkilukio

  Tapiolan lukiossa on tarjolla valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien ohella laaja valikoima soveltavia kursseja ja projekteja. Opinto-ohjelmat laaditaan yksilöllisesti.

  Tapiolan lukiossa on myös valtakunnallisen erityistehtävän saanut musiikkilukio, jossa lukio-opintoihin yhdistetään monimuotoiset musiikkiopinnot. Musiikkiopintoja suoritetaan vähintään 12 kurssia. Musiikkilukion opiskelijat voivat jättää pois osan valtakunnallisista pakollisista kursseista. Musiikkilukioon valitaan opiskelijat peruskoulun päättötodistuksen ja pääsykokeen perusteella.

 • Viherlaakson lukio

  Taidelinja

  Viherlaakson lukio on monipuolinen yleislukio, jossa tarjotaan laaja kurssivalikoima kaikissa oppiaineissa. Ensimmäinen opintovuosi on luokallinen, mikä takaa sujuvan polun lukio-opintoihin.

  Taidelinja mahdollistaa laaja-alaisen taideaineiden opiskelun. Voit opiskella kuvataidetta, ilmaisutaitoa ja musiikkia, ja näistä kuvataidetta painotetaan erityisesti. Taidelinjalla opiskellaan vähintään 10 opiskelijan valitsemaa taidekurssia. Opintojen loppuvaiheessa tehdään kuvataiteen, median, teatteritaiteen tai musiikin lukiodiplomi tai erikseen sovittava päättötyö.

  Valintaan vaikuttavat valintakokeen, suositusten ja haastattelun yhteispistemäärä ja peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvosta annettavat pisteet.

 • Pohjois-Tapiolan lukio

  Ilmaisutaidon ja mediakasvatuksen linja

  Pohjois-Tapiolan lukiossa on monipuolinen kurssitarjonta ja siellä valitaan runsaasti matemaattisia aineita. Lukio järjestää liki jokaisessa kirjoitettavassa aineessa abikursseja, mikä näkyy myös oppimistuloksissa.

  Ilmaisutaidon ja mediakasvatuksen linja (ILME) tarjoaa opiskelijoille edellytykset omien ilmaisu- ja viestintätaitojen kehittämiseen. Linjalla opiskellaan vähintään 10 ilmaisutaitoon ja mediakasvatukseen liittyvää kurssia. Opiskelijat valitaan peruskoulun kaikkien aineiden keskiarvon ja erilaisten lausuntojen perusteella.

 • Kaitaan lukio

  Kuvataidelinja

  Kaitaan lukion tilat ovat täysin uudistetut. Tavoitteellista opiskelua sekä opinnoissa suoriutumista tukevat erilaiset teemapäivät, ulkopuoliset vierailijat eri oppiaineissa, liikuntatapahtumat ja aktiivisen oppilaskunnan järjestämä toiminta.

  Kuvataidelinjalla saat rahkeet taidealojen jatko-opintoihin sekä visuaalista osaamista vaativiin tehtäviin. Valintaan vaikuttavat valintakokeessa saatu pistemäärä ja peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo.

 • Espoon aikuislukio

  Käännä uusi luku elämässäsi! Espoon aikuislukio järjestää aikuisille ja nuorille yleissivistävää tutkintoon tähtäävää koulutusta. Aikuislukiossa on mahdollista suorittaa koko lukion oppimäärä ylioppilaaksi saakka.

  Voit opiskella aineopiskelijana yksittäisiä oppiaineita tai kursseja, kirjoittaa ylioppilaaksi ammattitutkinnon perusteella ja suorittaa puuttuvan peruskoulun päättötodistuksen. Myös etäopiskelu on mahdollista.

  Kaikki opetus on maksutonta ja opiskelijaksi voi ilmoittautua ympäri vuoden. Opiskelijaksi otetaan pääsääntöisesti yli 18-vuotiaita. Rehtori voi antaa nuoremmille oikeuden opiskella.